/toteutukset

Täälläpä näitä tekeleitä

Osa tällä sivulla listatuista sivustoista on toteutettu kokonaan minun toimestani ulkoasun suunnittelusta alkaen.

Joissakin sivustoprojekteissa olen ollut ns. auttavana kätenä ja vastannut ainoastaan teknisestä toteutuksesta ja näitä sivustoja ei välttämättä mainita täällä.

Lisää tulossa!